انواع مد و تاریخچه آن

انواع مد و تاریخچه آن

طراحی مد نوعی هنر است که به ایجاد لباس و سایر لوازم جانبی سبک زندگی اختصاص دارد. طراحی مد مدرن به دو دسته اصلی تقسیم می شود: لباس های طراحان معروف و آماده برای پوشیدن. مجموعه لباس های طراحان، مخصوص مشتریان خاص است و به گونه ای سفارشی است که دقیقاً متناسب با این مشتریان باشد.